Výzvy na stránke ministerstva sú zverejnené

Výzvy týkajúce sa poskytnutia financií na reformu psychiatrickej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti (POO) boli 30.11.2022 zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva.

Na budovanie alebo rekonštrukciu psychiatrických stacionárov komunitného typu – podľa POO psychosociálnych centier – je určená nasledovná výzva. Dajte vedieť, ak sa to niekomu napriek zložitosti podarí využiť. Nezabúdajme, že komunitné stacionáre môžeme vybudovať aj bez podpory z POO (ak by sa našla podpora iná). Vzorový model vypracovaný Zdravotníckou implementačnou agentúrou nám môže poslúžiť ako inšpirácia.

O výzve týkajúcej sa rozšírenia siete klasických psychiatrických stacionárov sa dočítate tu.

Ďalšie prostriedky sú vyčlenené na modernizáciu psychiatrických oddelení.