Príspevky

Táto stránka obsahuje Vaše príspevky k tematike blogu. Stačí ich poslať na kontaktnú adresu kontakt@psychiatricka-reforma.sk vo forme PDF a sprístupním ich na tomto mieste. Za ich obsah zodpovedajú autori.

MUDr. Vanda Valkučáková, MUDr. Samuel Mandák, MUDr. Ema Megová, MUDr. Tatiana Magová prispievajú prezentáciou o komunitnej psychiatrii v Terste, ktorá zaznela na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde. Nájdete ju tu.

Prezentáciu MUDr. Jany Lacherovej a PhDr. Richarda Bodnára z Trebišova „Milé slová (ne)stačia?“, ktorá bola súčasťou rovnakej akcie si môžete prezrieť tu. Neskôr pribudne aj sprievodný článok.

MUDr. Peter Radó, skúsený ambulantný psychiater pôvodom z Pezinka, dlhoročne pôsobiaci v Skalici, svoje postrehy k problémom reformy zhrnul v zaujímavom článku Reforma ako Columbova žena.

MUDr. Peter Breier napísal obsažný komentár k príspevku Petra Radó.