O autorke blogu

MUDr. Tatiana Magová (nar. 1973)


VZDELANIE:
Gymnázium Grösslingová, Bratislava (1987-1991)
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, všeobecné lekárstvo (1991-1997)
SPAM – špecializačná skúška psychiatria 1. stupňa (2000)
SZÚ – špecializačná skúška v odbore psychiatria (apríl 2013)


ZAMESTNANIE:
Pinelova psychiatrická nemocnica Pezinok (1997-2010):
1997-2000 sekundárna lekárka (Mužské psychiatrické odd., Psychiatrické odd. pre deti a dorast, Psychoterapeutické oddelenie, Ženské psychiatrické oddelenie)
2000-2004 zástupkyňa primára Mužského psychiatrického oddelenia I
2004-2010 materská a rodičovská dovolenka


Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha (2011 – jún 2013):
sekundárna lekárka (pavilón následnej starostlivosti,
pavilón akútneho mužského oddelenia,
pavilón doliečovacieho gerontopsychiatrické odd.)


Pinelova psychiatrická nemocnica Pezinok (júl 2013 – december 2014):
sekundárna lekárka na Psychosomatickej klinike SZÚ


CPLDZ Hraničná, Bratislava (január 2015 – jún 2018):
sekundárna lekárka na ambulancii a oddelení


Psychiatrická ambulancia Bratislava ( od augusta) 2018
ambulantná psychiatrička a odborná garantka