Výzvy na stránke ministerstva sú zverejnené

Výzvy týkajúce sa poskytnutia financií na reformu psychiatrickej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti (POO) boli 30.11.2022 zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva.

Na budovanie alebo rekonštrukciu psychiatrických stacionárov komunitného typu – podľa POO psychosociálnych centier – je určená nasledovná výzva. Dajte vedieť, ak sa to niekomu napriek zložitosti podarí využiť. Nezabúdajme, že komunitné stacionáre môžeme vybudovať aj bez podpory z POO (ak by sa našla podpora iná). Vzorový model vypracovaný Zdravotníckou implementačnou agentúrou nám môže poslúžiť ako inšpirácia.

O výzve týkajúcej sa rozšírenia siete klasických psychiatrických stacionárov sa dočítate tu.

Ďalšie prostriedky sú vyčlenené na modernizáciu psychiatrických oddelení.

Kto pomôže psychiatrom vybudovať stacionáre za 34 miliónov eur?

tlačidlo s nápisom HELP

Do programového vyhlásenia súčasnej vlády sa dostala aj starostlivosť o duševné zdravie. V Pláne obnovy a odolnosti (POO) je vyhradená pomerne vysoká čiastka  na budovanie komunitného typu psychiatrickej starostlivosti. Uvedenému trendu sa prispôsobila aj nová Koncepcia odboru psychiatria, ktorú vypracovala Slovenská psychiatrická spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) ju už schválilo (in Vestník MZ SR 2021, ročník 69, dátum: 29.12.2021, čiastka 31-35, str. 158-168).

Psychiatrické stacionáre komunitného typu

Pôvodné „Psychosociálne centrá“ z Plánu obnovy sa pre zjednodušenie zaradili medzi psychiatrické stacionáre – konkrétne sa budú nazývať „Psychiatrické stacionáre komunitného typu“. Všetky detaily ich fungovania (spolu s Centrami krízovej intervencie a Zariadeniami komunitnej starostlivosti ) ešte nie sú známe.  Faktom je, že na vybudovanie 38 stacionárov komunitného typu je vyhradených 25 miliónov z POO, čiže 650 tisíc eur na jeden stacionár komunitného typu (okrem toho je k dispozícii 9 miliónov eur na 15 klasických stacionárov a 3 stacionáre pre deti s autizmom).

Projekty do konca roku 2022 – posun termínu

O peniaze z POO môžu žiadať Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vhodnou formou je napríklad nezisková organizácia. Odborným garantom musí byť psychiater. Predpokladaný termín, kedy je potrebné predložiť projekt na schválenie na MZ SR je aktuálne december 2022.  Čo žiaľ nepoznáme, je zabezpečenie následného financovania plánovaných zariadení. Viac informácií malo MZ SR zverejniť do konca júna 2022. Koniec júna mal byť aj termínom vyhlásenia výzvy ohľadom spomínaného projektu. Termín sa, čo nás asi už ani neprekvapí, posunul. Výzva ohľadom bežného psychiatrického stacionára by mala byť po novom vyhlásená v septembri 2022. A výzva pre zriadenie stacionára komunitného typu o mesiac neskôr – v októbri 2022.

Vzhľadom na nedostatok psychiatrov a ich veľkú pracovnú vyťaženosť nepovažujem za reálne, že by si sami dokázali nájsť čas a energiu na hľadanie potrebných informácií a vypracovanie projektu.

PomôŽU kraje a Obce?

Nádeje vkladám do spolupráce so Samosprávnymi krajmi a/alebo obcami, ktoré majú odborné aj materiálne možnosti na pomoc s projektom a zabezpečenie pozemku alebo budovy pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

pomoc Ministerstva a zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA)

V rámci MZ SR sa na príprave reformy psychiatrickej starostlivosti aktívne podieľa Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti MZ SR (OMPPS MZ SR). Pripravilo aktualizáciu výnosu, ktorý upravuje fungovanie Psychiatrických stacionárov – vrátane minimálneho materiálneho vybavenia a personálneho zabezpečenia. V súčasnosti je výnos v pripomienkovom konaní. Bývalá riaditeľka OMPPS Mgr. Zuzana Kuráňová už na MZ SR nepracuje. Meno novej riaditeľky či riaditeľa ešte nepoznáme. Zamestnanci oddelenia v práci pokračujú.

Pomoc s vypracovaním projektu záujemcom poskytne zadarmo ZIA. Za týmto účelom bola zriadená mejlová adresa:

k12stavby@zia-slovakia.sk

Kontaktnými osobami sú Mgr. Katarína Bobáková a Ing. Samuel Koniar.

Odborná skupina Pre reformu

V rámci Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti funguje odborná skupina pre reformu psychiatrickej starostlivosti. Ak ste členom či členkou SPS a chceli by ste sa k skupine pripojiť, napíšte na vybor.psychiatry@gmail.com.

Prezentácia v Lomnici

V rámci konferencie Psychiatria pre prax, ktorá sa konala 20.-21.mája 2022 v Tatranskej Lomnici som mala prednášku, ktorá sa venovala téme článku. Jej cieľom bolo rozšíriť informácie o možnostiach čerpania peňazí z POO a posunoch v reforme psychiatrickej starostlivosti. Spomínanú prezentáciu pripájam.

Ako budú vyzerať Psychosociálne centrá z Plánu obnovy?

Vo februári tohto roka sa na pôde Pinelovej nemocnice v Pezinku uskutočnilo stretnutie pestrej palety ľudí so záujmom o možnú spoluprácu pri budovaní Psychosociálneho centra. Ako tieto centrá budú vyzerať nie je zatiaľ úplne jasné. Jasné ale je, že čo bude vyhovovať v Pezinku, nemusí byť dobré pre Prešov či Liptovský Mikuláš,… Preto by ma veľmi potešilo, ak by sa nižšie pripojený záznam z uvedeného stretnutia stal inšpiráciou pre organizáciu obdobných stretnutí.