K reforme starostlivosti o duševné zdravie.

(písané v septembri 2020)

Spoznávanie psychiatrie v mojom prípade začalo v Pinelovej nemocnici v Pezinku (1997-2004).O tému možnej reformy som sa začala zaujímať počas pôsobenia v Psychiatrickej nemocnici v Bohnicích v Prahe (2011-2013), kde som sa stretla s informáciami o systéme psychiatrickej starostlivosti v talianskom Terste. Téma ma veľmi zaujala a preto som sa jej venovala aj vo svojej špecializačnej práci Terstský model psychiatrickej starostlivosti (2013, SZU v Bratislave). Jej súčasťou je aj prehľad skúseností s komunitnou psychiatriou v rôznych európskych krajinách, založený na preklade príspevkov zo zborníka Beyond The Walls (Gorgonzola:Global Print S.r.l. 2010). Počas pôsobenia v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (2015 – 2018) som sa v r. 2017 s podporou zamestnávateľa zúčastnila aj krátkej stáže v Terste. Následne som svoje skúsenosti sprostredkovala na Česko – slovenskom psychiatrickom zjazde v Bratislave na jeseň 2017. Od leta 2018 pracujem ako zmluvná ambulantná psychiatrička v Bratislave. Starostlivosť o duševné zdravie sa po rokoch dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Bola by som rada, ak by sa podarilo previesť do praxe potrebné zmeny. Zároveň mám obavy, že bez kvalitnej vnútroodborovej aj medziodborovej diskusie to nemusí dopadnúť dobre. Predkladám môj príspevok k diskusii:

Vitajte na blogu o systéme starostlivosti o duševné zdravie!

Milé záujemkyne a milí záujemci o systém starostlivosti o duševné zdravie,

cieľom tohto blogu je sprostredkúvať názory a informácie ohľadom systému starostlivosti o duševné zdravie, ktorého reforma sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády, boli na ňu vyčlenené prostriedky z plánu obnovy a je teda väčšia šanca než donedávna, že sa nejaká zmena aj zrealizuje.

Názov stránky je zjednodušený, lebo samozrejme nejde len o reformu psychiatrickej starostlivosti. O tejto časti témy viem sama najviac, vzhľadom na svoje povolanie psychiatričky. S mojimi názormi a postrehmi sa môžete zoznámiť na podstránke Články.

Oficiálne informácie ohľadom reformy môžete nájsť na stránke Slovenskej psychiatrickej spoločnosti www.psychiatry.sk. Tu sú ale niektoré informácie prístupné len pre jej členov.

Keďže mi chýba priestor na  medziodborovú a celospoločenskú diskusiu, snažím sa ho vytvoriť.  Preto je súčasťou blogu aj podstránka Príspevky, kde môžete nájsť aj články iných autorov.