Komentár MUDr. Petra Breiera

Ďakujem pekne za príspevok Dr. Rada „Reforma ako Columbova žena“. Vo veciach, ktoré píše, má úplnú pravdu a vďaka mu za prácu, ktorú si dal s prípravou všetkých historických podkladov a ekonomických podmienok, ktoré existujú. Má pravdu, že ako vždy ide „len“ o peniaze a že bez zásadnej zmeny financovania sa reforma nedá uskutočniť. 

Ak sa vrátim do minulosti, predpokladali sme, že psychiatrická starostlivosť komunitného typu bude financovaná rozpočtovo a že sa bude prihliadať na rozsah, ktorý psychiatria v rámci celého zdravotníctva tvorí. Nemám pri sebe podklady, ale ak sa dobre pamätám, je súčasný rozsah financovania podľa analýzy ÚHP stále neprimerane malý a neviem, či sa niečo spred roku 2004 zmenilo. Ak by to malo význam, asi by som vedel nájsť svoje výpočty z toho obdobia.

V analýze Dr. Rada sa hovorí o nákladoch psychiatrickej ambulancie. Ale psychiatrická reforma by mala byť predovšetkým o budovaní tímov, v ktorých sú nielen psychiatri a ich sestry, ale aj mnoho ďalších profesionálov. Ak sa psychiatri nebudú snažiť o vytvorenie tímov a ich zaradenie do nich, ostane starostlivosť fragmentované, o jej kontinuite sa nebude dať hovoriť a reforma na komunitnú starostlivosť sa nebude dať uskutočniť.

Ešte raz vyjadrujem uznanie Dr. Radovi, pozdravujem ho.

20.04.2023 Peter Breier