Milé slová (ne)stačia?

MUDr. Jana Lacherová, PhDr. Richard Bodnár (Psychiatrické oddelenie Nemocnica Trebišov)

XV. Slovenský psychiatrický zjazd, jún 2022 v Bratislave

Mile_slova_nestacia_-_Bodnar_a_Lacherova-1