Prezentácia „Terstský model komunitnej psychiatrie“ – psychiatrický zjazd v Bratislave, jún 2022

MUDr. Vanda Valkučáková a MUDr. Samuel Mandák prednášali na zjazde o svojich dojmoch a o poznatkoch, ktoré získali počas aprílovej stáže v talianskom Terste.

Terst