Slovenskí stážisti v Terste

Stážisti zo Slovenska v Terste pri soche Marco Cavallo
Zľava: Zuzana Kuráňová, Vanda Valkučáková, Lucia Melicherčíková, Katarína Hurbanová, Ema Megová, Samuel Mandák, Adriána Fuljerová, Tomáš Szalay. Stážisti na terase riaditeľstva Sekcie duševného zdravia v Terste, za skupinou socha Marco Cavallo (1973) – symbol procesu deinštitucionalizácie terstskej psychiatrie, vedľa skupiny stará sieťová posteľ.

S radosťou oznamujem, že na základe prvotných rozhovorov v rámci stretnutia na pôde Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku (Pinelova nemocnica), ktoré sa venovalo budovaniu Psychosociálneho centra, sa nám podarilo vyslať pestrú skupinu slovenských stážistov do talianskeho Terstu.

Terstská Sekcia starostlivosti o duševné zdravie je spolupracujúcim centrom Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum a tréning na poli duševného zdravia (WHO CC – World Health Organization Collaborating Centre).

O svojich zážitkoch a poznatkoch budú stážisti referovať v rámci rôznych platforiem. Dúfam, že prispejú aj na tento blog. 🙂 Najbližšia prednáška zaznie na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde koncom júna 2022 v Bratislave.

Čo ma veľmi teší, je spoločný postup zúčastnených organizácií. Vďaka tomu stážisti nečerpali len poznatky z Terstu, ale sprostredkovali si navzájom pohľad na problémy, ktoré riešia v rámci rozličných úrovní zapojenia sa do pomoci ľuďom s duševnými ochoreniami.

Konkrétne sa do projektu zapojila Pinelova nemocnica v Pezinku, ktorú zastupovali Mgr. Adriána Fuljerová, psychiatrická sestra na ženskom oddelení, Mgr. Katarína Hurbanová, sociálna sestra na mužskom oddelení, MUDr. Samuel Mandák, sekundárny lekár na mužskom oddelení, MUDr. Ema Megová, sekundárna lekárka na mužskom oddelení. Na stáž oboch spomenutých lekárov prispela aj Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti cestovným grantom. SPS hradila z grantu pobyt aj MUDr. Vande Valkučákovej, psychiatričke z Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Staré mesto v Bratislave. Treťou organizáciou, ktorá prispela aj finančne, je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). MZ SR vyslalo na stáž Mgr. Zuzanu Kuráňovú, vedúcu Oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (OMPPS MZ SR) a Mgr. Luciu Melicherčíkovú, referentku OMPPS MZ SR. Štvrtou spolufinancujúcou organizáciou je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), za ktorý sa zúčastnil riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár BSK MUDr. Tomáš Szalay, PhD..

stážisti v Terste na riaditeľstve Sekcie duševného zdravia
Zľava: Mgr. Lucia Melicherčíková, Mgr. Adriána Fuljerová, MUDr. Vanda Valkučáková, MUDr. Ema Megová, Mgr. Zuzana Kuráňová, MUDr. Samuel Mandák, Mgr. Katarína Hurbanová, MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

Stážistom sa venovali jednak zamestnanci WHO CC a psychiatrických zariadení v Terste, jednak pracovníci sociálnych kooperatív, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou terstského systému starostlivosti o duševné zdravie.

stážisti s lektorkami v Terste
Second from left (druhá zľava): Elisabetta Naviglio from the secretariat of the WHO CC of ASUGI Mental Health Deparment (pracuje na sekretariáte WHO CC ASUGI Sekcie duševného zdravia), the lady in a mask (dáma v maske): Claudia Battiston, psychiatric rehabilitation worker (psychiatrická rehabilitačná pracovníčka)

Veľmi si želám, aby sa pozitívna energia, ktorá srší z fotografií, šírila do priestoru starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Ďakujem všetkým, ktorí umožnili uskutočnenie tohto podujatia, ako na Slovensku, tak aj v Terste. A hlavne ďakujem všetkým stážistom za aktívny záujem o tému komunitnej psychiatrie!

stážisti v Terste
Prvý rad zľava: Tomáš Szalay, Elisabetta Naviglio, Zuzana Kuráňová, Ema Megová, Katarína Hurbanová, Adriána Fuljerová, druhý rad zľava: Vanda Valkučáková, Samuel Mandák, Lucia Melicherčíková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.